Územný plán obce
DátumNázovSúbor
07.02.2022OZNÁMENIE o začatí procesu obstarávania "Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Kolbasov0cf70_a0f86_OZNÁMENIE.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - výkresy0b3a9_kolbasov-vykresy.zip
01.08.2008ÚPO Kolbasov - schémade0f6_Kolbasov-zc.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - Vyhodnotenie1e8cc_Kolbasov-text-ppf.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - Riešenie ÚPeb907_UPN-KOLBASOV.pdf
01.08.2008ÚPO Kolbasov - Záväzná časťb811f_UPN-ZC-KOLBASOV.pdf