Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
28.12.2021Výročná správa obce Kolbasov za rok 2020003231520ee4a_Výročná správa obce Kolbasov za rok 2020.pdf0ee4a_SPRÁVA AUDÍTORA.pdf0ee4a_Poznámky k 31_12_2020 (Kolbasov).pdf0ee4a_IUZ_OBCE_ROPO_2020_00323152.pdf
20.09.2021Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kolbasov dňa 26.09.202100323152b9aac_Oznam pre verejnosť (03-21).pdf
03.05.2021SODB2021 - dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania 3.5.2021 - 13.6.2021Obec Kolbasov 00323152412ce_SODB.pdf
03.05.2021SODB2021 - dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania 3.5.2021 - 13.6.2021a kontaktné miesto00323152c5904_SODB.pdf
03.05.2021SODB2021 - dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania 3.5.2021 - 13.6.20210032315279f9e_SODB_AS_plagáty_všeobecný a ROR_A3_bez orez. značiek.pdf
23.04.2021Oznámenie o funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionáraObec Kolbasov 003231527fc86_Oznámenie funkciízamestnaníčinnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020.pdf
21.04.2021Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kolbasov dňa 25.04.2021Obec Kolbasov 003231524a271_Oznam pre verejnosť (02-21).pdf
09.04.2021Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021Obec Kolbasov 003231524b28e_Plán činnosti 2021.pdf
03.04.2021316e2_SODB.pdf316e2_RozhodnutieOZacatiDoscitavania.pdf
22.01.2021Skutočné plnenie rozpočtu obce Kolbasov za roky 2019-2020Obec Kolbasov00323152a0bec_Skutočné plnenie rozpočtu obce Kolbasov za roky 2019-2020.pdf
16.12.2020Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 zo dňa 13.12.2020Obec Kolbasov0032315280f10_Rozpočtové opatrenie č. 4-2020.pdf80f10_Príloha- rozpočtová požiadavka 04-2020.pdf
07.12.2020 Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kolbasov dňa 13.12.2020 Obec Kolbasov00323152da493_Oznam pre verejnosť (04-20).pdf
23.11.2020Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obec Kolbasov003231524df20_Návrh VZN obce Kolbasov č.1-2020 o daniach a poplatkoch.pdf
23.11.2020Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021Obec Kolbasov00323152
23.11.2020Návrh rozpočtu obce Kolbasov na roky 2021-2023Obec Kolbasov00323152dd2b2_Návrh rozpočtu obce Kolbasov na r. 2021-2023.pdf
14.10.2020Africký mor ošípaných - informácia87090_Ziadost-o-sucinnost-pri-informovani-obyvatelov.pdf
14.10.2020Vyhlásenie o kompostovaní BRKO0032315241293_Vyhlasenie-kompostovanie-1.docx
30.09.2020Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 27.09.2020003231528beaf_Uznesenia-OZ-Kolbasov-27.09.2020-.pdf
30.09.2020Výročná správa obce Kolbasov za rok 2019 0032315262473_Vyrocna-sprava-obce-Kolbasov-za-rok-2019.pdf62473_SPRAVA-AUDITORA-2019 (1).pdf62473_Suvaha-k-31.12.2019 (1).pdf62473_Vykaz-ziskov-a-strat-k-31.12.2019 (1).pdf62473_Poznamky-k-31.12.2019-tabulky- (1).PDF62473_Poznamky-k-31.12.2019-text- (1).pdf62473_Titulna-strana-ind.-uctovna-zavierka-k-31.12.2019.pdf
30.09.2020Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 zo dňa 27.09.2020 00323152f1167_Priloha-rozpoctova-poziadavka-03-2020-obec-Kolbasov-.pdff1167_Rozpoctove-opatrenie-c.-3-2020-Kolbasov-.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac