Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
18.05.2018 PP PROTECT s. r. o., Michalovce55be6_31.-zmluva-o-dielo-Kolbasov.pdf
02.05.2018 1/2018Slavomír špitalík049c1_Zmluva-Obec-Kolbasov-Slavomir-Spitalik.pdf
01.05.2018Z201762523_Z KCI tech, s.r.o.0a915_KZ-c.-Z201762523-Z.pdf
30.04.2018 148560Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislavaa6bef_Zmluva-c.-148560.pdf
27.04.2018 24ZVS0000018120T Východoslovenská distribučná, a.s.7e834_Zmluva-o-pripojeni.pdf
18.04.2018 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešovfe809_GKC-farnost-ULIC-Zmluva-o-najme-obec-KOLBASOV-cintorin-1.pdf
01.02.2018Nemocnica Snina s. r. o.cf755_darovacia-zmluva-obec.pdf
02.01.2018NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislavab6f02_Zmluva-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov.pdf
02.01.20185190039160 Komunálna poisťovňa689dc_Urazove-poistenie-uchadzacov-o-zamestnanie.pdf
30.12.2017 5190032661Komunálna poisťovňa, a.s.a4542_Zmluva-o-urazovom-poisteni-c.-5190032661.pdf
22.12.2017Cirkevné centrum voľného času, Námestie Jána Pavlaf16b4_Zmluva-Kolbasov.pdf
19.12.2017 Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina /SOM6dfbe_zmluva-o-zriadeni-vecneho-bremena-kolbasov.pdf
13.12.20175100307321S/2017VSD a. s., Košice09f1f_Priloha-c.-3-k-zmluve.pdf
13.12.2017Slovak Telekom, a.s.65f86_Dodatky-k-zmluve.pdf
29.11.2017 021 - 20170038Slovanet, a. s.e541e_Zmluva-o-dielo-Kolbasov-Slovanet-zverejnenie.pdf
13.11.2017VOSK a.s., Bratislava90add_Mandatna-zmluva.pdf
30.10.2017Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov25800_GKC-farnost-ULIC-Zmluva-o-najme-pozemkov-Obec-KOLBASOV-Dom-smutku.pdf
30.10.2017 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov1af44_GKC-farnost-ULIC-Zmluva-o-buducej-kupnej-zmluve-Obec-KOLBASOV.pdf
03.10.2017 3/2017 Rein House s.r.o. Snina4b26a_K-Zmluva-na-podpis.-Pasek-stavebe-prace-2-.pdf
28.09.20172/2017Miroslav Plavka, Mieru 241/33, 067 61 Stakčín78686_K-Zmluva-na-podpis.docx-Plavka-el..pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac