Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
15.06.201501/KO/2015 Bartolomej Koceľa, Uličské Krivéce636_k_zmluva_na_podpis__kolbasov_.pdf
13.05.2015 2015/05VÚB BANKA0ff75_zmluva_o_beznom_ucte_str.1.pdf 0ff75_zmluva_o_beznom_ucte_str.2.pdf
25.04.201515/008Ing. Janka Herpáková - audítorc5ff2_zmluva_o_poskytovani_auditorskych_sluzieb_str._1.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.2.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.3.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.4.pdf c5ff2_zmluva_audit_str._5.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.6.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.7.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.8.pdf
21.04.20155190013569 Komunálna poisťovňa, a. s.ca413_urazove_poistenie_str.1.pdf ca413_urazove_pistenie_str.2.pdf
10.04.2015 1Marián Klepco, Kalná Roztokaf3dbf_dodatok_c._1_k_zmluve_o_dielo_0.pdf
09.03.20151/2015FURA s. r. o. Rozhanovcec5b88_dodatok_12015.pdf
27.02.2015 1/2015 MUDr. Michaela Hubnerová, Snina0540d_zmluva_hubnerova_str.1.pdf 0540d_zmluva_hubnerova_str.2.pdf 0540d_zmluva_hubnerova_str._3.pdf 0540d_zmluva_hubnerova_str.4.pdf
31.12.2014Marián Klepco, Kalná Roztoka99156_zmluva_o_dielo_str.1.pdf 99156_zmluva_o_dielo_str.2_0.pdf 99156_zmluva_o_dielo__str.3.pdf
06.11.201420-46416 Union poisťovňa88ad4_poistna_zmluva_c._20-46416_str.1.pdf 88ad4_poistna_zmluva_c._20-46416_str.2.pdf
29.09.2014Slovak Telekom, a.s.27e58_zmluva_k_suhlasu_str.1.pdf 27e58_zmluva_k_suhlasu_str.2.pdf 27e58_suhlas_na_inkaso.pdf
29.09.2014Slovak Telekom, a.s.7e53b_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_str.1.pdf 7e53b_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_str.2.pdf 7e53b_dodatok_k_zmluve_str.1.pdf 7e53b_dodatok_k_zmluve_str.2.pdf
23.09.2014Slovanet, a.s. Bratislava11c98_Darovacia-zmluva-str.1--1.pdf 11c98_Darovacia-zmluva-str.2--1.pdf
23.09.2014 Slovanet, a.s. Bratislava3382d_Zmluva-o-poskytnuti-NFP-obci-str.1-.pdf 3382d_Zmluva-o-poskytnuti-NFP-obci-str.2-.pdf 3382d_Zmluva-o-poskytnuti-NFP-obci-str.3-.pdf
23.09.2014 Slovanet, a.s. Bratislavafca1a_Zmluva-o-spolupraci-str.1-.pdf fca1a_Zmluva-o-spolupraci-str.2-.pdf fca1a_Zmluva-o-spolupraci-str.3-.pdf
19.09.2014 Milan a Katarína Demjanovi, Snina4fd3b_Kupna-zmluva-Demjan-a-manz..pdf
28.08.2014 140809 IFOsoft v.o.s.86c9d_zmluva_c._140809_str.1_0.pdf 86c9d_zmluva_c._140809_str.2.pdf
13.06.2014PR01619 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava47d42_Dokument1.pdf 47d42_
05.05.2014 Ing. Janka Herpáková47428_zmluva_o_audite_str.1.pdf 47428_zmluva_o_audite_str.2.pdf 47428_zmluva_o_audite_str.3.pdf
31.01.20146305100314 Komunálna poisťovňa, a.s.130a6_zmluva_o_urazovom_poisteni_uoz_na_mos_str._1.pdf 130a6_zmluva_o_urazovom_poisteni_uoz_na_mos_str._2.pdf
28.08.2013 1/2013 FÚRA s.r.o.4b3df_dodatok_c._1-2013_obec_kolbasov.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac